Juridisk melding

Innledning

Velkommen til nettsiden til Kawasaki Motors Europe N.V. - Norge. Dette nettstedet eies og drives av Kawasaki Motors Europe N.V .. Besøkende på dette nettstedet er bundet av følgende vilkår og betingelser, så vær så snill å lese disse før du går videre. I henhold til disse vilkårene betyr "dette nettstedet" Kawasaki Motors Europe N.V. portal nettsted, som gir lenker til andre Kawasaki Motors Europe N.V. og dets tilknyttede nettsteder. Andre Kawasaki Motors Europe N.V. og dets tilknyttede nettsteder kan inneholde vilkår og betingelser som er forskjellige fra disse vilkårene. På reisen rundt Kawasaki Motors Europe N.V. nettsider, vennligst sjekk vilkårene for hvert nettsted du besøker og ikke anta at disse vilkårene gjelder for alle Kawasaki Motors Europe N.V. nettsted (er).

Disclaimer og anbefalinger

Dette nettstedet kan inneholde lenker til eksterne nettsteder (nettsteder som ikke eies og / eller drives av Kawasaki Motors Europe N.V.). Når du følger slike lenker, kan det eksterne nettstedet vises som full skjerm (i så fall må du bruke tilbakeknappen på nettleseren din for å gå tilbake til dette nettstedet) eller i noen tilfeller kan det vises innenfor rammen av denne nettsiden (i så fall vil du kunne returnere til dette nettstedet ved å bruke navigasjonsknappene i rammen). Når et eksternt nettsted vises innenfor rammen av dette nettstedet, er dette kun for enkel navigering tilbake til dette nettstedet, og Kawasaki Motors Europe N.V.  har ikke noe ansvar for det eksterne nettstedet, selv om det er et nettsted som eies og drives av et annet Kawasaki selskap. Disse koblingene er gitt for å hjelpe deg med å finne relevante nettsteder, tjenester og / eller produkter som kan være interessante for deg raskt og enkelt. Det er ditt ansvar å avgjøre om noen tjenester og / eller produkter som er tilgjengelige via noen av disse nettstedene, passer for dine formål. Kawasaki Motors Europe N.V. er ikke ansvarlig for eiere eller operatører av disse nettstedene, eller for varer eller tjenester de leverer, eller for innholdet på deres nettsider.
Kawasaki Motors Europe N.V. gir eller skriver ikke betingelser, garantier eller andre vilkår eller representasjoner i forhold til noen av disse nettstedene og aksepterer ikke ansvar i forbindelse med noen av disse (inkludert ethvert ansvar som oppstår som følge av krav om at innholdet på et eksternt webområde som dette nettstedet inneholder en lenke som krenker tredjeparts immaterielle rettigheter).

All informasjon eller råd som er gitt som en del av dette nettstedet er ment å være av generell karakter, og du bør ikke stole på det i forbindelse med å ta noen beslutning. Kawasaki Motors Europe N.V. forsøker å sikre at all informasjon som er gitt som en del av dette nettstedet, er korrekt ved tidspunktet det legges ut på nettstedet, men garanterer ikke nøyaktigheten av slik informasjon. Kawasaki Motors Europe N.V. er ikke ansvarlig for eventuelle tiltak du kan ta som følge av å stole på slik informasjon eller råd eller for tap eller skade som du får som følge av denne handlingen. Alt materiale som er inkludert i Kawasaki Motors Europe N.V. nettsteder er kun til informasjonsformål og bør ikke tas som en indikasjon på fremtidige resultater. Materiellet på nettstedet, er ikke tilbudt som juridisk eller noe annet råd om en bestemt sak. Kawasaki Motors Europe N.V. uttrykkelig frasier seg ethvert ansvar for enhver og med hensyn til konsekvensene av at noe som er gjort eller utelatt, skal utføres helt eller delvis i avhengighet av hele eller deler av innholdet i Kawasaki Motors Europe N.V. nettsider

Husk at når du kjører, er du en ambassadør for hvordan våre produkter vises og fungerer. Opptre vennligst derfor tilsvarende med dette:
* Kjør alltid ansvarlig i loven og med respekt for andre.
* Bruk godkjent hjelm og verneklær.
* Følg instruksjonene og vedlikeholdsplanen i brukerhåndboken.
* Drikk aldri og kjør.

Dette nettstedet kan vise bilder som er tatt under kontrollerte forhold med profesjonelle ryttere. Prøv aldri selv handlinger som kan være farlig.

Data er ment å beskrive våre produkter og deres ytelsesfunksjoner rettferdig, men kan ikke gjelde for hver maskin.

Spesifikasjoner med hensyn til våre produkter kan endres uten varsel.

Illustrert utstyr og tilgjengelige farger kan variere etter marked.

Vilkår og betingelser

Varsel om opphavsrett og varemerke

Dette nettstedet inneholder materiale, inkludert tekst, fotografier, filmer, PDF-filer og andre bilder og lyd, som er beskyttet av opphavsrett og / eller andre immaterielle rettigheter. All copyright og andre immaterielle rettigheter i dette materialet eies av Kawasaki Motors Europe N.V. eller har blitt lisensiert til det av eieren (e) av disse rettighetene, slik at den kan bruke dette materialet som en del av dette nettstedet.
Dette nettstedet inneholder også varemerker. Alle varemerker som er inkludert på dette nettstedet tilhører Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd eller har blitt lisensiert av eieren av disse varemerkene for bruk på dette nettstedet.

Du kan:
få tilgang til hvilken som helst del av nettstedet;
skriv ut en kopi av noen eller alle sidene for din egen personlige referanse.

Du kan ikke:
kopiere (enten ved å skrive ut på papir, lagre på disk, laste ned eller på annen måte), distribuere (inkludert distribuere kopier), kringkaste, endre eller manipulere på noen måte eller på annen måte bruke materiale som finnes på nettstedet. Unntak erskrevt under "Du kan". Disse restriksjonene gjelder i forhold til hele eller deler av materialet på nettstedet;
fjerne eventuell opphavsrett, varemerke eller andre merknader om immaterielle rettigheter som er oppført i originalmaterialet fra kopiert eller trykt materiale fra nettstedet.
lenke til dette nettstedet; uten vårt eksplisitte skriftlige samtykke.
Hvis du ønsker å gi en hypertekst eller annen lenke til dette nettstedet, vennligst send en e-post til følgende adresse: webmaster@kawasaki-europe.com med detaljer om:
- Nettadressen (e) til nettsiden (e) som du foreslår å lenke til dette nettstedet
- URL (er) til nettsiden (e) på dette nettstedet som du foreslår å lenke

Vi vil vurdere forespørselen din. Det er vår eneste beslutning om vi godtar forespørselen din, og vi trenger ikke å gjøre det.

Endringer av vilkår og betingelser

Kawasaki Motors Europe N.V. kan endre vilkårene og betingelsene fra tid til annen. Ved å surfe på dette nettstedet aksepterer du at de nåværende vilkårene og betingelsene binder deg, så du bør sjekke disse hver gang du besøker nettstedet.

Endringer i / drift av nettsiden

Kawasaki Motors Europe N.V. kan endre formatet og innholdet på dette nettstedet til enhver tid.
Kawasaki Motors Europe N.V. kan suspendere driften av dette nettstedet for støtte eller vedlikeholdsarbeid, for å oppdatere innholdet eller av andre grunner.
Kawasaki Motors Europe N.V. reserverer seg retten til å si opp tilgang til dette nettstedet når som helst og uten varsel.

Gjeldende lov og kompetent domstol

Disse vilkårene og betingelsene styres av og er i samsvar med loven. I tilfelle en eventuell tvist som oppstår i forbindelse med disse vilkårene eller en eventuell tvist som oppstår i forhold til nettstedet har domstolene jurisdiksjon.