Kawasaki
Teknologi Engine management

Ever since our first motorcycle engine in 1950, Kawasaki has been continually pursuing new technologies in the creation of our high-performance engines. Today, our models are filled with numerous original Kawasaki technological features that have evolved over our long history.

Assist & Slipper Clutch

Basert på racing-teknologi, fungerer Assist & Slipper Clutch som både en momentbegrenser og en selv-servo mekanisme som muliggjør et lettere trykk på clutchhendelen.

Basert på tilbakemelding fra racing aktiviteter, bruker Assist & Slipper Clutch to typer kammer (en hjelpekam og en slipperkam) for å kjøre betjeningsplaten og clutchplatene sammen eller fra hverandre.

Under normal drift fungerer hjelpekammen som en selvbetjeningsmekanisme, og trekker clutchhuben og betjeningsplaten sammen for å komprimere clutchplatene. Dette gjør det mulig å redusere fjærbelastningen, noe som resulterer i en lettere hendel når du klemmer inn clutchen.

Når det oppstår for stor motorbremsing - som følge av rask nedgiring (eller en tilfeldig nedgiring) – kommer slipperkammen inn i bildet, og tvinger huben og betjeningsplaten fra hverandre. Dette minsker trykket på clutchplatene for å redusere momentet og forhindre at bakhjulet hopper og skrenser.