Kawasaki
Teknologi Engine management

Ever since our first motorcycle engine in 1950, Kawasaki has been continually pursuing new technologies in the creation of our high-performance engines. Today, our models are filled with numerous original Kawasaki technological features that have evolved over our long history.

KEBC

KEBC (Kawasaki Engine Brake Control) gjør det mulig for fører å velge foretrukket mengde motorbremsing.

Motorbrems kan med fordel brukes for å hjelpe en motorsykkel å bremse, men ikke alle førere foretrekker sterk motorbrems. Med KEBC kan førere velge hvor mye motorbrems de foretrekker. Når KEBC er aktivert, reduseres motorbremseffekten, noe som gir mindre forstyrrelser når du kjører på bane.