Kawasaki
Teknologi Engine management

Ever since our first motorcycle engine in 1950, Kawasaki has been continually pursuing new technologies in the creation of our high-performance engines. Today, our models are filled with numerous original Kawasaki technological features that have evolved over our long history.

KQS - Kawasaki Quick Shifter

KQS (Kawasaki Quick Shifter) muliggjør clutchfri opp- og nedgiring*. 

Utviklet for å hjelpe førere til å maksimere akselerasjonen. KQS muliggjør oppgiring ved fullt gasspådrag uten bruk av clutch. KQS registrerer at girpedalen har blitt aktivert og sender ett signal til ECU om å kutte tenningen slik at neste gir kan kobles inn uten å måtte bruke clutchen.

* Avhengig av modell og ECU-innstillinger (eller når en racing ECU blir brukt), er det også mulig å gjøre clutchfri nedgiring.