Kawasaki
Teknologi Engine management

Ever since our first motorcycle engine in 1950, Kawasaki has been continually pursuing new technologies in the creation of our high-performance engines. Today, our models are filled with numerous original Kawasaki technological features that have evolved over our long history.

KTRC (3-mode, 9-levels)

9-modus KTRC (Kawasaki TRaction Control) er Kawasaki’s mest avanserte Traction control, og gir både forbedret ytelse og selvtillitt til å takle glatte overflater.

9-modus KTRC kombinerer de beste elementene i Kawasakis tidligere traction control systemer. Førere kan velge mellom tre moduser, hver med et gradvis større nivå av følsomhet.

Innenfor hver modus er det tre nivåer fører kan velge, som legger til mer eller mindre følsomhet (førerpreferanser for hvert modus er programmerbart for enkelt bytte på venstre håndtak), for totalt ni mulige innstillinger. Føreren kan også velge å slå av systemet.

Det nye KTRC-systemet kombinerer logikken og kontrollen av Kawasaki’s tidligere Traction Control systemer (S-KTRC, 1-modus KTRC) i hver modus. Primær drift ligner S-KTRC, som prioriterer maksimal akselerasjon fremover ved hjelp av intervensjon i forutsigbar stil. Men hvis det skulle oppdages for høye bakhjulsfrekvenser, mens du kjører i en hvilken som helst modus, reduseres motoreffekten til et nivå hvor grep kan gjenvinnes, noe som gir fører sikkerhet ved å muliggjøre jevn kjøring på glatte overflater.

Avhengig av modellen er også en regnmodus inkludert. Dette kan slås av og på uavhengig av KTRC. Aktivering av regnmodus setter KTRC til modus 3+, og begrenser også effektuttak, dreiemoment og respons. På samme måte som en laveffekt-innstilling, reduseres maksimal motoreffekt, og gassresponsen er mildere.