back to model

Kawasaki
Teknologi Engine management

Ever since our first motorcycle engine in 1950, Kawasaki has been continually pursuing new technologies in the creation of our high-performance engines. Today, our models are filled with numerous original Kawasaki technological features that have evolved over our long history.

Smartphone-tilkobling

Smartphone-tilkobling bidrar til en forbedret motorsykkelopplevelse ved at fører kan koble seg til sin motorsykkel trådløst.

Smart teknologi gjør det mulig for førere å koble seg til motorsykkelen trådløst. Ved hjelp av smarttelefonprogrammet "RIDEOLOGY THE APP" kan du få tilgang til en rekke instrumentfunksjoner som bidrar til en forbedret motorsyklingopplevelse.

Kjøretøyinformasjon (som kilometerteller, drivstoffmåler, vedlikeholdsplan, etc.) kan ses på smarttelefonen. Kjørelogg (varierer etter modell, men kan inkludere GPS-rute, girposisjon, turtall og annen informasjon) kan vises på smarttelefonen.

Når du er tilkoblet, vises telefonmeldinger (samtale, e-post) på instrumentpanelet. Fører kan også gjøre endringer i motorsykkelens instrumentinnstillinger (foretrukne enheter, klokke og datoinnstilling, osv.) via smarttelefonen. På enkelte modeller er det også mulig å sjekke og justere kjøretøysinnstillinger (for eksempel kjøremodus, støtte for elektronisk fører og innstillinger for nyttelast) ved hjelp av smarttelefonen.