Kawasaki
Teknologi

Tyre Pressure Monitoring System

Dekktrykkovervåkingssystemet (TPMS) overvåker kontinuerlig dekkenes lufttrykk mens du kjører, og gir fører en ekstra sikkerhet på lange turer.

Det er svært viktig å opprettholde riktig lufttrykk i dekk. Å kjøre med lavt dekktrykk kan påvirke motorsykkelen i stor grad. Punktering, lekkasje eller andre hendelser, øker risikoen for at dekket punkterer. Dekkenes luft svekkes naturlig over tid, så det er også viktig å kontrollere dekktrykket regelmessig.

Dekktrykkovervåkingssystemet måler kontinuerlig dekktrykket (ved bruk av sensorer som er festet til ventilene til hvert hjul) og viser det aktuelle trykket på sykkelens instrumentpanel under kjøring. Dekkenes lufttrykket varierer sterkt når dekkene varmes opp, men systemet tar hensyn til dette og omberegner trykket for å unngå forvirring og falske advarsler. Når dekkenes lufttrykk er for lavt, vises et dekkmerke på displayet, og en advarsel til føreren.

På 1400GTR / Concours 14 er anbefalt trykk for både fremre og bakre hjul 290 kPa (ca. 2,9 kgf / cm2). Hvis trykket faller under 220 kPa (ca. 2,2 kgf / cm2), vises advarselsmerket. Dette systemet eliminerer ikke bare besværet med å manuelt sjekke dekktrykket på lange turer, men det gir også føreren raskt beskjed dersom det skjer et plutselig trykkfall på grunn av et punktert dekk.